Historia firmy

Nasza firma działa w branży od 1989 r. Od początku swego istnienia firma rozwijała swoją działalność w kierunku zapewniania kompleksowych specjalistycznych usług pomocniczych dla przedsiębiorstw, w tym: ochrona, wynajem pracowników, praca czasowa, monitoring i interwencja, usługi portierskie, usługi recepcyjne, ochrona ppoż., ratownictwo przemysłowe, montaż systemów alarmowych i usługi porządkowe.

Nasi pracownicy stacji monitorującej nadzorują prace około 500 osób i około 1000 obiektów w systemie nadzoru elektronicznego (systemy kontroli aktywności strażników w terenie, GPS, system alarmowe, w tym pożarowe, systemy obserwacji).

Pracownicy Centrum Alarmowego są przeszkolenia w zakresie współpracy ze Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym.

Galeria osiągnięć: