USŁUGI / Agencja Pracy Tymczasowej

Agencja Pracy Tymczasowej

Agencja Pracy Tymczasowej:

Agencja pracy tymczasowej (APT) to firma specjalizująca się w rekrutowaniu i dostarczaniu pracowników tymczasowych do innych firm, które potrzebują
dodatkowej siły roboczej na określony czas. Pracownicy tymczasowi zatrudniani są na zasadzie umów krótkoterminowych lub długoterminowych i pracują w firmach klientów zgodnie z ich potrzebami. Usługi APT pomagają firmom zaspokoić nagłe zapotrzebowania na pracowników lub zastępować pracowników na urlopach.

Pośrednictwo Pracy:

Pośrednictwo pracy to usługa polegająca na łączeniu pracodawców z osobami poszukującymi pracy. Agencje pośrednictwa pracy pomagają pracodawcom znaleźć odpowiednich kandydatów na stanowiska pracy, przeprowadzając proces rekrutacji i selekcji. Jednocześnie pomagają osobom szukającym pracy znaleźć odpowiednie stanowiska zgodne z ich kwalifikacjami i preferencjami.

Legalizacja:

Legalizacja to proces sprawdzania legalności dokumentów lub procedur w kontekście zatrudnienia cudzoziemców lub prowadzenia działalności gospodarczej. Agencje specjalizujące się w usługach legalizacji pomagają firmom w wypełnianiu wszelkich wymogów prawnych i biurokratycznych związanych z zatrudnianiem pracowników zagranicznych lub prowadzeniem działalności za granicą.

Leasing Pracowniczy:

Leasing pracowniczy to usługa polegająca na wynajmowaniu pracowników z firmy zewnętrznej, która pozostaje formalnie ich pracodawcą. Pracownicy wynajęci w ramach leasingu pracowniczego pracują w firmie klienta na określony czas. To rozwiązanie pozwala firmom elastycznie dostosowywać liczbę pracowników do bieżących potrzeb bez konieczności długotrwałego zatrudniania.

Outsourcing Kadr i Płac:

Outsourcing kadr i płac to usługa polegająca na przekazaniu zarządzania personelem oraz procesami płacowymi zewnętrznej firmie. Outsourcing firmy specjalizującej się w tej dziedzinie pozwala firmom skupić się na swojej głównej działalności, podczas gdy specjaliści ds. kadr i płac zajmują się obsługą pracowników, naliczaniem wynagrodzeń i rozliczeniami z ZUS oraz innymi instytucjami.

Systemowe Rozliczanie Czasu Pracy:

Systemowe rozliczanie czasu pracy to usługa polegająca na zautomatyzowanym monitorowaniu czasu pracy pracowników za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Systemy te pozwalają firmom dokładnie śledzić godziny pracy pracowników, kontrolować nadgodziny, urlopy, a także efektywnie zarządzać czasem pracy. To narzędzie pomaga w optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem oraz zwiększa dokładność rozliczeń. Te usługi mają na celu ułatwienie zarządzania personelem, przestrzeganie przepisów prawnych i zwiększenie efektywności operacyjnej firm.

Formularz kontaktowy

Jesteś zaitneresowany naszymi usługami? 
Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie ofertę

Lorem ipsum dolor