USŁUGI / Usługa zdalnej ochrony wizyjnej

Usługa zdalnej ochrony wizyjnej

Nasza firma, Makropol, oferuje usługę ochrony wizyjnej z wykorzystaniem
zaawansowanej analityki obrazu, która redefiniuje standardy bezpieczeństwa i nadzoru. Ta innowacyjna usługa łączy potężne narzędzia monitoringu wizyjnego z inteligentnym algorytmem analityki obrazu, co pozwala na bieżącą identyfikację i reakcję na wszelkie zagrożenia w sposób szybki, skuteczny i niezawodny.

Główne Elementy Usługi:

Monitorowanie Wizyjne:
Nasza usługa opiera się na ciągłym monitorowaniu obiektów za pomocą kamer CCTV. Kamery te rejestrują obraz z różnych punktów obiektu, co umożliwia kompleksowe pokrycie całego terenu. Obrazy są przesyłane do naszego Centrum Monitorowania Alarmów, gdzie są poddawane analizie.
Analityka Obrazu:
Kluczowym elementem usługi jest zastosowanie zaawansowanej analityki obrazu. Nasze systemy wykorzystują szereg inteligentnych algorytmów, które pozwalają na rozpoznawanie i analizę ruchu, zachowań oraz innych parametrów na obiekcie. System ten jest w stanie automatycznie identyfikować potencjalne zagrożenia, takie jak nieautoryzowany dostęp, ruch osób czy pojazdów.
Reakcja na Zagrożenia:
Gdy system analityki obrazu wykryje sytuację alarmową, automatycznie uruchamiana jest reakcja. Nasi operatorzy w Centrum Monitorowania Alarmów otrzymują powiadomienie i mogą podjąć odpowiednie kroki, takie jak kontakt z odpowiednimi służbami lub grupami interwencyjnymi. Szybka reakcja w sytuacjach alarmowych minimalizuje ryzyko strat i uszkodzeń.

Przed Wdrożeniem Usługi - Audyt Bezpieczeństwa:
Zanim rozpoczniemy wdrażanie usługi ochrony wizyjnej z analityką obrazu, nasz wysoce wykwalifikowany zespół pracowników Makropol przeprowadza audyt bezpieczeństwa. Audyt ten ma na celu dokładne zrozumienie specyfiki i potrzeb klienta oraz ocenę obecnych systemów bezpieczeństwa na obiekcie. Dzięki audytowi możemy dostosować usługę ochrony wizyjnej do indywidualnych wymagań klienta oraz zoptymalizować infrastrukturę monitoringu wizyjnego.

Bezpieczny Transfer Danych:
Jesteśmy świadomi, że bezpieczeństwo danych klienta to sprawa kluczowa. Dlatego
też, nasza usługa ochrony wizyjnej gwarantuje bezpieczny transfer danych.
Wykorzystujemy Virtual Private Network (VPN) oraz dedykowany tunel IP do
naszego serwera Makropol. To najbezpieczniejszy sposób transferu danych, który
zapewnia poufność i integralność przesyłanych informacji.

Korzyści Usługi Ochrony Wizyjnej z Analityką Obrazu:

 •  Szybkość i Precyzja: System jest w stanie błyskawicznie rozpoznać sytuacje
  alarmowe, co pozwala na natychmiastową reakcję. Precyzja działania
  systemu minimalizuje fałszywe alarmy.
 • Ciągłe Monitorowanie: System pracuje nieprzerwanie przez 24 godziny na
  dobę, co zapewnia ciągłe monitorowanie obiektu bez przerw na sen czy
  zmiany personelu.
 • Skalowalność: Usługa jest elastyczna i skalowalna, co pozwala na
  dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb klienta i rozmiaru obiektu.
 • Oszczędność Czasu i Kosztów: Dzięki automatycznemu monitorowaniu,
  system redukuje konieczność zatrudniania personelu ochrony fizycznej w
  pełnym wymiarze godzin, co generuje oszczędności kosztowe.
 • Dokumentacja Zdarzeń: System rejestruje zdarzenia, co pozwala na dostęp do historii monitorowanych wydarzeń, co jest przydatne zarówno do celów śledczych, jak i audytu bezpieczeństwa.

Nasza usługa ochrony wizyjnej z analityką obrazu reprezentuje nowoczesne podejście do zapewniania bezpieczeństwa obiektów i mienia, zawsze z naciskiem na zachowanie bezpieczeństwa danych klienta.

Formularz kontaktowy

Jesteś zaitneresowany naszymi usługami? 
Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie ofertę

Lorem ipsum dolor