USŁUGI / OCHRONA FIZYCZNA

Ochrona fizyczna

Problematyka typowa dla ochrony obiektów wymaga uwzględnienia zarówno zagrożeń zewnętrznych, jak i wewnętrznych ze strony pracowników. 

W związku z tym ryzyka na które narażone są obiekty, to:
Włamania i rabunki w częściach biurowych i magazynowych.
Kradzieże produktów z linii produkcyjnej (często popełniane przez pracowników).
Kradzieże, oszustwa i pomyłki dostawców surowców.
Zagrożenia pożarowe.
Włamania i rabunki w częściach biurowych i magazynowych.

W celu ochrony obiektów, istnieją różne formy ochrony, które mogą być stosowane:

Posterunki stałe na bramach wjazdowych/wyjazdowych, które umożliwiają kontrolę ruchu i pracowników oraz rejestrowane ważenie pojazdów.
Posterunki na wejściach do poszczególnych stref/budynków, weryfikujące uprawnienia dostępu i kontrolujące przenoszone przedmioty.
Portiernie/recepcje w częściach biurowych, które kontrolują gości, udzielają informacji i wydają klucze.
Obchody terenu, które sprawdzają ogrodzenie, nieupoważnionych osób i zabezpieczenia obiektu.
Grupy Interwencyjne, które zapewniają wsparcie w przypadku poważnych incydentów.
Monitoring kamer CCTV, który pozwala na obserwację wielu punktów i rejestrowanie obrazu, co jest pomocne w wykrywaniu incydentów.
Systemy alarmowe SSWiN z dodatkowymi czujnikami, takimi jak czujniki gazu czy detektory tłuczonego szkła.
Wykorzystanie najnowszych technologii, takich jak kamery do czytania tablic rejestracyjnych i drony do obchodzenia rozległego terenu.
Działania firmy Makropol koncentrują się na zwiększeniu skuteczności i jakości świadczonych usług ochrony obiektów, wprowadzając do niej nowoczesną technologie w postaci narzędzi do pracowników ochrony jednocześnie ograniczając koszty pracy poprzez redukcję zatrudnia.

Jedną z form wykorzystania nowoczesne technologie na posterunkach ochrony fizycznej , jest elektroniczna księga obiektu, zawierająca w sobie wszystkie funkcję związane z ewidencją zdarzeń na obiekcie, wspierają pracowników ochrony fizycznej w wykonywaniu swojej pracy jednocześnie umożliwiając Klimtowi lepszy i bieżący nadzór nad wydarzeniami na obiekcie .

Inną możliwością jest wykorzystanie systemu CCTV na obiekcie, do którego konfigurujemy system inteligentnej ochrony z analityką obrazu, przygotowujmy stosowne procedury dla Centrum Monitorowania Makropol i Grup Interwencyjnych, co w efekcie pozwala ograniczyć udział pracowników ochrony w ochronnym obiekcie nawet do 100%, przynosząc oszczędności dla klientów nawet do 80% w skali 24 miesięcy przy założeniu dużych nakładów inwestycyjnych na odpowiedni system CCTV.

W rezultacie, firma Makropol oferuje hybrydowe rozwiązania ochrony, które pozwalają na zminimalizowanie liczby pracowników ochrony fizycznej na obiekcie przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności świadczonych usług. Jeśli jesteś zainteresowany ochroną zakładu przemysłowego lub zmianą obecnej agencji, firma Makropol może opracować plan ochrony i pomóc w zabezpieczeniu obiektu.

Formularz kontaktowy

Jesteś zaitneresowany naszymi usługami? 
Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie ofertę

Lorem ipsum dolor