USŁUGI / Grupa interwencyjna

Grupa interwencyjna

Grupy i patrole interwencyjne to kluczowy element usług świadczonych przez firmę Makropol.

Odpowiadają za skuteczną reakcję w przypadku wykrycia zagrożeń na obiektach oraz wspierają pracowników ochrony fizycznej. Ich zadania obejmują także realizację działań cyklicznych, takich jak otwieranie i zamykanie obiektów, wykonywanie objazdów i obchodów terenów chronionych oraz dozorowanie mienia ruchomego.

Oto kluczowe elementy usług świadczonych przez grupy i patrole interwencyjne:

Reakcja na zagrożenia: Grupy interwencyjne reagują natychmiast w przypadku wykrycia jakichkolwiek zagrożeń na obiekcie. Są odpowiedzialne za szybką ocenę sytuacji i podjęcie odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka i zabezpieczenie osób oraz mienia.
Wsparcie dla pracowników ochrony fizycznej: Grupy interwencyjne działają jako wsparcie dla pracowników ochrony fizycznej na miejscu. W przypadku trudnych sytuacji lub konieczności interwencji, pracownicy ochrony mogą liczyć na pomoc i profesjonalną koordynację ze strony grup interwencyjnych.
Cykliczne zadania: Oprócz reakcji na incydenty, grupy i patrole interwencyjne wykonują również cykliczne zadania, takie jak otwieranie i zamykanie obiektów. Dbają o to, aby obiekty były odpowiednio zabezpieczone w określonych godzinach.
Objazdy i obchody terenów chronionych: Grupy interwencyjne przeprowadzają objazdy i obchody terenów chronionych, aby zapewnić stałą kontrolę nad obszarem i wykryć ewentualne nieprawidłowości.
Dozorowanie mienia ruchomego: Grupy interwencyjne monitorują mienie ruchome, takie jak pojazdy, aby zapobiec kradzieżom lub uszkodzeniom mienia.
Profesjonalny personel: Nasi pracownicy grup interwencyjnych są wykwalifikowani i posiadają doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa. Są przygotowani do szybkiej i skutecznej interwencji w przypadku zagrożeń.
Nowoczesna technologia: Grupy interwencyjne korzystają z zaawansowanych technologii, takich jak systemy monitoringu i śledzenia, aby efektywnie wykonywać swoje zadania.
Działanie 24/7: Nasze grupy interwencyjne działają przez całą dobę, zapewniając ciągłą ochronę i reakcję na różnego rodzaju incydenty.
Działania grup i patroli interwencyjnych są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa na obiektach oraz minimalizowania ryzyka. 
Oferują one wsparcie dla pracowników ochrony fizycznej i działają jako pierwsza linia obrony w przypadku zagrożeń. Grupy i patrole interwencyjne działają pod nadzorem wykwalifikowanego dyżurnego całodobowego Centrum Monitorowania Makropol. 

To Centrum pełni kluczową rolę w koordynacji działań interwencyjnych oraz zapewnianiu skutecznej reakcji na wszelkie zagrożenia. Dzięki wykorzystaniu specjalnej aplikacji, Centrum Monitorowania Makropol wysyła zlecenia i deleguje zadania do pracowników grup interwencyjnych. Aplikacja umożliwia także śledzenie pozycji pracowników na mapie Google, co znacząco przyspiesza ich dojazd na miejsce zagrożenia oraz eliminuje ryzyko pomylenia adresu docelowego. 

Po zakończeniu każdego zdarzenia, grupa interwencyjna przygotowuje notatkę ze wszystkich istotnych informacji za pośrednictwem tej samej aplikacji. Notatka ta jest natychmiastowo udostępniana klientowi, co pozwala na bieżące monitorowanie sytuacji i podejmowanie dalszych działań, jeśli to konieczne. Dzięki tej szybkiej i efektywnej komunikacji, nasi klienci zyskują pełną kontrolę nad sytuacją i mają pewność, że ich obiekty są bezpieczne i chronione przez profesjonalne zespoły interwencyjne.

Formularz kontaktowy

Jesteś zaitneresowany naszymi usługami? 
Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie ofertę

Lorem ipsum dolor