ULGA PFRON

Oszczędność osiągnięta w związku z otrzymywaniem ulgi PFRON, polega na minimalizowaniu obowiązkowych co miesięcznych wpłat na rzecz funduszu, do których zobowiązani są pracodawcy, którzy osiągają zatrudnienie 25 etatów, ale nie mają wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Odpis PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) to mechanizm wsparcia finansowego dla firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Firmy mogą korzystać z odpisu PFRON, nawet gdy zakupują usługi od firm, które nie są zakładem pracy chronionej. Jedną z możliwości ograniczenia wpłat, jest zakupy usług od firm niebędących zakładem pracy chronionej: Firmy mogą nabywać różne usługi od dostawców, a jednocześnie skorzystać z odpisu PFRON, pomniejszając swoje zobowiązanie co miesiąc. Grupa Makropol daje możliwość skorzystania z ulgi we wpłatach do PFRON korzystając z usług ochrony fizycznej lub usług porządkowych. Wysokość odpisu w uzasadnionych przypadkach może sięgnąć aż 50%!

Formularz kontaktowy

Jesteś zaitneresowany naszymi usługami? 
Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie ofertę

Lorem ipsum dolor